Wonen aan de Tungelroyse Lossing

De Lossing als groenblauwe draad door het buurtschap

Projectdetails

Locatie: Tungeler Dorpsstraat

Betreft: Ontwerp inbreidingsplan

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Door de Lossing centraal in het woongebied te leggen is dit nieuwe buurschap direct verankerd aan het landschap en worden de seizoenen zichtbaar.

Omschrijving

Een dorps en groen buurtschap achter de Tungeler Dorpsstraat

Nieuwe buurtschappen achter bestaande dorpslinten kunnen geen gebruik maken van ruimtelijke kwaliteiten van de bestaande gebouwde omgeving, maar des te meer van het aangrenzende landschap. Ondanks de verborgen ligging achter de Tungeler Dorpsstraat is het door een hoogwaardige landschappelijke inpassing gelukt om een dorps en groen woonmilieu te realiseren.

Gemengde gemeenschap rondom een centrale groene ruimte

Hagen, bloemrijke bermen, een smal wegprofiel en bomen zorgen voor een aantrekkelijke entree van dit nieuwe buurtschap. Aan het einde is op een strategische plek een boom voorzien. De smalle entree opent zich aan het einde waarna bezoekers verrast worden met zicht op de centrale groene ruimte waaromheen de woningen zijn gegroepeerd. Door de dorpse diversiteit aan woningtypes ontstaat een gemengde gemeenschap. Gedraaide voorgevelrooilijnen zorgen voor wisselende perspectieven en versterking van het dorpse karakter.

Avontuurlijke spelen aan de verlegde Lossing

De huidige Lossing die nu aan de randen van het gebied ligt, slingert in de toekomst door het buurtschap heen en bindt de woonpercelen aan elkaar. Door de Lossing centraal in het woongebied te leggen is dit nieuwe buurschap direct verankerd aan het landschap en worden de seizoenen zichtbaar. Grote delen van het jaar staat de Lossing droog, maar in natte periodes zal hij regenwater afvoeren. Samen met bloemrijke groenstroken met extensief beheer ontstaat er een gevarieerd ecologisch milieu met ruimte voor kinderen om de natuur te ontdekken. De te behouden bestaande bomen, nieuwe bomen op strategische plekken, de verlegde Lossing en hagen als erfafscheiding zorgen voor een goede landschappelijke inpassing en landelijke woonmilieu.

Gemeenschappelijk gebruik van de openbare ruimte

Het straatprofiel krijgt een dorpse profilering waarbij voetgangers, fietsers en auto’s gebruik maken van hetzelfde wegprofiel. Subtiele verschillen in de bestrating geven de zones aan voor de verschillende gebruikers. Uitgangspunt is zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein. De enkele parkeerkoffer is uit het zicht geplaatst en ingepakt met hagen en bomen.