Welstandsnota Aantrekkelijk Apeldoorn

Faciliteren van het goede gesprek over doelstellingen

Projectdetails

Betreft: Vernieuwende gebruiksvriendelijke welstandsnota

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Initiatiefnemers voor nieuwe bouwwerken wordt gevraagd op welke wijze hun bouwwerk bijdraagt aan de lokale doelstellingen

Omschrijving

Sturen op doelstellingen vooruitlopend op de Omgevingswet

De oude generatie welstandsnota’s zijn gericht op een grote set aan regels in onbegrijpelijk vakjargon die pretenderen uitputtend locatiespecifiek de huidige kwaliteiten te beschermen. Naast dat ze daarmee een soort van stolp over onze leefomgeving plaatsen is ook gebleken dat ieder bouwwerk en iedere locatie zijn eigen ruimtelijke voorwaarden vraagt die niet vooraf te omschrijven zijn. Voor de nieuwe welstandsnota voor de gemeente Apeldoorn is dan ook gekozen om per gebied in begrijpelijke taal doelstellingen te formuleren.

Faciliteren van de dialoog

Het doel is om een dialoog tussen de initiatiefnemer en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) tot stand te brengen. Tijdens de dialoog zoeken ze gezamenlijk naar de juiste ingrediënten voor een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit passend in de context. Initiatiefnemers voor nieuwe bouwwerken wordt gevraagd op welke wijze hun bouwwerk bijdraagt aan de lokale doelstellingen. Om de dialoog te sturen zijn in de welstandsnota gespreksonderwerpen geformuleerd. Gespreksonderwerpen die specifiek voor Apeldoorn zijn, maar ook onderwerpen die gelden als algemene uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit.

Bieden van inspiratie

Apeldoorn heeft Kookboeken opgesteld voor de wijken, dorpen en het landschap. Dit zijn goed leesbare en rijk geïllustreerde boekwerken die zeer gedetailleerd ingaan op het rijke palet aan ingrediënten waarmee onze leefomgeving vormgegeven kan worden. Zowel de inwoners van Apeldoorn als vakspecialisten waarderen de Kookboeken. De nieuwe website voor de welstandsnota ontsluit de Kookboeken dan ook samen met de beeldkwaliteitsplannen en cultuurhistorische analyses. Op deze wijze kunnen initiatiefnemers extra inspiratie opdoen en zich verder verdiepen in hun woonomgeving of specifiek bouwwerk.

Gebruiksgemak via de website

Om het gebruikersgemak zo optimaal mogelijk te maken en te voorkomen dat initiatiefnemers dikke boekwerken moeten bestuderen is alle informatie, de doelstellingen, de gespreksonderwerpen en inspiratiemiddelen ontsloten via een website. Door het beantwoorden van enkele gerichte vragen en het invoeren van het adres komt een initiatiefnemer al snel bij de doelstellingen voor het gebied waarin gebouwd wordt of voor het specifieke bouwwerk.