Structuurschets Souburg-Noord fase 2 & 3

Verweven van lokale identieteit, water, landschap en wonen

Projectdetails

Locatie: Oost-Souburg

Betreft: Ontwerp uitbreidingswijk van 140 woningen in de geledingszone tussen Vlissingen en Middelburg

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen

Al op het niveau van de structuurschets zijn we de dialoog aangegaan met potentiële bewoners

Omschrijving

Woningmarkt in balans brengen met respect voor het landschap

De geledingszone tussen Vlissingen en Middelburg moet voorkomen dat deze Zeeuwse steden met elkaar vergroeien. Om de woningmarkt in Oost-Souburg in evenwicht te brengen is het echter ook benodigd om woningen toe te voegen. Dit biedt kansen om een duurzame verbinding te maken tussen het landschap en Oost-Souburg. 

Voortborduren op aanwezige kwaliteiten en anticiperen op veranderde woonwensen

De crisis zorgde voor een onvoltooid woonbuurtje met onmiskenbare kwaliteiten aan de rand van Oost-Souburg. We zijn inmiddels 10 jaar verder en de woningbehoefte is veranderd. Dat wil niet zeggen dat we het oorspronkelijke plan van SAB overboord gooien. De sterke structuur van het plan, het dorpse karakter, de overgangen en de vergezichten naar het landschap blijven overeind. 

Lokale karakteristieken en wonen in het landschap als vertrekpunt

De wens is om de identiteit van de wijk meer aan te laten sluiten op de lokale Zeeuwse karakteristieken. Daartoe heeft NLUD geanalyseerd wat lokale architectonische en stedenbouwkundige stijlkenmerken zijn. Deze dienen als basis voor toekomstige eigentijdse architectuur. In de herziene structuurschets is geanticipeerd op de gewijzigde woonwensen, lokale landschappelijke en stedenbouwkundige karakteristieken. Wonen aan het groen en water is als leidmotief genomen. Woningen staan aan de groene wiggen die bij overvloedige regenval kunnen vollopen, aan de permanente waterpartij met zicht op het open landschap, rondom groene pleinen centraal in de woonvelden of aan de parkstroken boven de leidingen.

Plannen maken in dialoog met de eindgebruikers

Al op het niveau van de structuurschets zijn we de dialoog aangegaan met potentiële bewoners van fase 2 en 3. Dat leverde waardevolle informatie op over gewenste woonmilieus, woningtypes en architectuur. Met deze informatie verfijnen we nu de structuurschets en werken we aan de uitwerking naar verkavelings- en inrichtingsplannen. Voor de beeldkwaliteit zoeken we naar een mix aan minimale regels in combinatie met maximale inspiratie.