Stedenbouwkundig plan voormalige kazerne Askron

Een sterk ruimtelijk kader met maximale vrijheid voor toekomstige gebruikers

Projectdetails

Locatie: Schweinfurt

Betreft: Prijsvraag transformatie voormalige kazerne tot woonwijk

Opdrachtgever: Stadt Schweinfurt

De combinatie van behoud van bestaande kwaliteiten en bieden van maximale ontwikkelruimte zorgde voor een eervolle vermelding

Omschrijving

Bestaande structuur als ruggengraat

De reeds aanwezige kwaliteiten van de kazerne Askron Manor vormde de basis voor een nieuw stedenbouwkundig plan. De huidige woonbebouwing van het Amerikaans militair terrein is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de aanwezige bebouwingsstructuur en het bestaande wegennet hebben zoveel kwaliteit dat ze de ruggengraat vormen voor dit nieuwe woongebied.

Maximale vrijheid toekomstige bewoners

Toekomstige bebouwing voegt zich naadloos in de bestaande structuur. Binnen die structuur liggen woonvelden die door toekomstige gebruikers vrij zijn in te vullen. De combinatie van behoud van bestaande kwaliteiten en bieden van maximale ontwikkelruimte zorgde voor een eervolle vermelding. De reeds aanwezige groenstructuur biedt vanaf het begin sfeer voor een goed netwerk van biotopen. De appartementengebouwen aan de oostzijde blijven behouden en bieden passieve bescherming tegen geluidsoverlast.

Levendige start

Om het gebied meteen vanaf het begin te laten leven wordt het terrein direct opengesteld voor kunstenaars en creatieve mensen. Evenementen zorgen ervoor dat dit voorheen gesloten kazerneterrein direct gaat leven bij de inwoners van Schweinfurt. De pioniers en evenementen zorgen voor de eerste impulsen en prikkels.

Verbonden met groen

Brede groene parkzones liggen als een raster over het gebied. Hierdoor woont iedereen aan het groen. De parkzones zorgen ook voor verbinding met de rest van Schweinfurt en met het buitengebied. Zo wordt Askron Manor een stepping stone tussen het centrum en het buitengebied.