Ontwikkelkader Weert-West

Een gereedschapskist ter inspiratie voor een veelzijdig landschapspark

Projectdetails

Locatie: Weert-West

Betreft: Ruimtelijk gebiedskader ten behoeve van sturing en inspiratie ontwikkelingen landschapspark

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Een gereedschapskist geeft de verschillende initiatiefnemers de juiste ’tools’ zodat een gedetailleerde blauwdruk niet nodig is

Omschrijving

Een breed scala aan ontwikkelingen vraagt om sturing

Weert-West is een veelzijdig gebied dat de overgang vormt van de stad naar het prachtige Grenspark Kempen~Broek. Binnen dit gebied liggen, omgeven door weelderig groen, het terrein van de voormalige Koninklijke Militaire School, de campus van het vroegere Bisschoppelijk College en het monumentale complex De Lichtenberg met een openluchttheater. Een breed scala aan ruimtelijke ontwikkelingen en partijen vragen om sturing met als doel te komen tot een veelzijdig en hoogwaardig landschapspark.

Geen gedetailleerd blauwdrukplan maar een visie op hoofdlijnen met gereedschapskist

Grote delen van het plangebied zijn in eigendom bij particuliere initiatiefnemers met ieder hun eigen plannen en tijdsplanning. Om de verschillende initiatiefnemers te stimuleren om te komen tot hoogwaardige ruimtelijke ontwikkelingen is het ontwikkelkader opgesteld dat gehanteerd wordt als inspiratiekader. Geen gedetailleerd blauwdrukplan dat bindend is, maar een visie op hoofdlijnen en een uitgebreide gereedschapskist met de juiste ‘tools’ om te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen naadloos passen binnen hun omgeving. Met het ontwikkelkader deelt de gemeente de doelen en ambities voor Weert-West.

Met inspirerende beelden het goede gesprek faciliteren

Op deze wijze kan de gemeente Weert ‘het goede gesprek’ voeren met marktpartijen. Aan de voorkant van ontwikkelingen is het voor ontwikkelende partijen kenbaar welke ingrepen van belang zijn om te komen tot een landschapspark met ruimte voor maatschappelijke, commerciële en recreatieve voorzieningen met (boven)regionale betekenis. Niet met strenge regels en uitvoerige teksten, maar beeldend en inspirerend.