Ontwikkelingsscenario’s Landgoed Hongeren te Reusel

Het Reuseldal als innovatieve proeftuin

Projectdetails

Locatie: Reuseldal tussen Reusel en Hooge Mierde

Betreft: Ontwikkelingsscenario’s landgoed Hongeren

Opdrachtgever: Gemeente Reusel en Waterschap De Dommel

Nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden voor innovatie van de landbouw in het Reuseldal

Omschrijving

Een landgoed als basis voor integrale gebiedsontwikkeling in het buitengebied

Het waterschap heeft geld beschikbaar voor louter het beekherstel van de Reusel. Een financiële drager om het gebied daaromheen in te richten voor de toekomst ontbreekt nog. Om die reden zijn de gebiedspartners op zoek naar een alternatieve invulling met nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden. Een nieuw landgoed is daarvoor een uitermate geschikt middel.

Innovatieve landschappelijke proeftuin biedt economische kansen voor een duurzame toekomst

Het landschap, de ondergrond en historie bieden een goede basis om het Reuseldal te ontwikkelen tot dé proeftuin voor innovatie van de landbouw. Inspiratiebron voor deze proeftuin is het ‘natuurlijk werken’ op basis van ‘Polyface Farming’ van Joel Salatin. Problemen als stankoverlast, vermesting, uitputting, et cetera worden verkleind of geëlimineerd en de boeren krijgen een duurzamer economisch perspectief. Een duidelijke win-win situatie dus. Daarnaast zijn er kansen om de regio als geheel te ‘branden’. Lokale producten worden ook lokaal verkocht onder het mom van ‘eerlijk boeren’. De proeftuin treedt naar buiten als sterk merk. Kortom: “Van stroomdal naar droomdal”.

Een landgoed met kansrijke ontwikkelingsscenario’s

Het gebruik van het gebiedseigen verhaal en ‘natuurlijk werken’ leidt tot drie kansrijke ontwikkelingsscenario’s voor Landgoed Hongeren:

  • Het Grote Goed: terug naar de natuur
  • Landgoed van Overvloed: de paardendroom
  • Gemeengoed: een Brabants zorglandschap

Kansrijk omdat ze een nieuwe dimensie toevoegen aan het gebied en de regio. Kansrijk omdat ze op een innovatieve manier omgaan met verschillende soorten uitdagingen waar de regio de komende jaren voor komt te staan. Kansrijk omdat ze die uitdagingen met elkaar verbinden. Kansrijk omdat ze inzetten op de specifieke kwaliteiten van het gebied en op die manier meerwaarde creëren. En kansrijk omdat ze verschillende potentiële krachten aanboren.