Een toekomstperspectief voor She Village

Studenten van Nanjing University ontdekken de kracht van ontwerpend onderzoek

Projectdetails

Locatie: She Village, China

Betreft: Summerschool Sino Dutch Planning Week

Opdrachtgever: Nanjing University

Als buitenlandse expert heb ik extra de focus gelegd op het ontwerpend onderzoek, werken van grote provinciale schaal tot aan het kleinste detail en het bieden van een integraal sociaal en economisch perspectief voor de huidige dorpsbewoners 

Omschrijving

Groeiende Chinese aandacht voor het landschap en kleine kernen

Wie aan China denkt, denkt al snel aan alsmaar uitdijende miljoenensteden aan de Oostkust. De overheid, universiteiten en planning bureaus hebben echter weldegelijk aandacht voor het landschap, kleine kernen en oude binnenstedelijke woonbuurten. Middels twee summerschools in Nanjing en Wuhan hebben we samen met studenten van de universiteiten aldaar deze thema’s bestudeerd aan de hand van casestudies.

Integraal ontwerpend onderzoek van groot naar klein

Als onderdeel van de “Sino Dutch Planning Week” heeft Martin Dubbeling van Connecting Cities mij de kans geboden om studenten van de faculteit Architecture and Urban Planning van Nanjing University te begeleiden in hun ontwerpend onderzoek. Als onderdeel van het “village planning program” kregen urban planning studenten de opdracht om een toekomstperspectief te schetsen voor She Village net buiten Nanjing. Als buitenlandse expert heb ik extra de focus gelegd op het onderzoek en ontwerpen van grote provinciale schaal tot aan het kleinste detail, het bieden van een integraal sociaal en economisch perspectief voor de huidige dorpsbewoners en het gebruik van ontwerp als onderzoeksmiddel. Deze groep studenten waren nog niet bekend met ontwerpend onderzoek en het werken van groot naar klein.

Kleinschalige landbouw, agri-educatie, verblijfstoerisme, outdoor sporten en cultuur

Uiteindelijk hebben de studenten het opgepikt wat leidde tot een regionaal en lokaal toekomstperspectief voor She Village waarbij nadrukkelijk is nagedacht over de wijze van anticiperen op de hernieuwde interesse van Chinezen in het buitengebied en de kleine kernen. Kleinschalige landbouw, agri-educatie, verblijfstoerisme, outdoor sporten en cultuur zijn daarbij de speerpunten. Het resultaat was een geschetst toekomstperspectief van de grote regionale schaal met voorstellen voor grootschalige natuurontwikkeling en een integraal vervoersnetwerk, tot aan architectonische uitwerkingen van traditionele paviljoens, toeristische verblijfsplekken en sociale en culturele voorzieningen.