Bewoners aan zet in Drents Dorp 

Eigenwaarde creëren met zachte stedenbouw

Projectdetails

Locatie: Ontdektuin Drents Dorp

Betreft: Ondersteuning burgerinitiatief herinrichting groengebied

Opdrachtgever: Bewoners Drents Dorp

Stap voor stap hebben de buurtbewoners van Drents Dorp ontdekt dat ze zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en de realisering van hun wensen

Omschrijving

Makkelijker gezegd dan gedaan

Diverse bewoners in de wijk Drents Dorp hadden geweldige ideeën om een ongebruikt groengebied aan de rand van hun wijk van toegevoegde waarde te laten zijn. Maar hoe breng je die ideeën tot uitvoer? Hoe interpreteer je een bodemonderzoek? Wat betekenen al die regels in een bestemmingsplan? Hoe stel ik een begroting op? En waar haal ik het geld vandaan? Allemaal aspecten die voor een stedenbouwkundige gesneden koek zijn.

Creëren van eigenwaarde door aan de slag te gaan in de openbare ruimte

Stap voor stap hebben de buurtbewoners van Drents Dorp ontdekt dat ze zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en de realisering van hun wensen. Buurtbewoners hebben de juiste ideeën, maar weten vaak niet hoe ze moeten beginnen. Energie is er voldoende. Door buurtbewoners de ruimte te geven om zijn of haar eigen kwaliteiten te ontdekken en te benutten creëren ze eigenwaarde en de durf om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Bewoners uitdagen om hun ideeën uit te werken

Verschillende middelen hebben we ingezet om bewoners actief met hun ideeën aan de slag te laten gaan. Middels een fotowedstrijd hebben we buurtbewoners en basisschoolleerlingen anders naar hun leefomgeving laten kijken. Leerlingen van basisschool Strijpdorp hebben ook een moodboard gemaakt over het sportpark van de toekomst. Ook hebben we schetssessies georganiseerd en tijdens buurtfeesten middels de Plancaravan ideeën verzameld. Dit alles heeft geleid tot een gevarieerd groengebied met moestuin, speeltuin, natuurspeelplaats, bmx-playground, kindlint en buurttafels.

Zachte stedenbouw als middel voor sociale cohesie

Niet alleen de tastbare zaken zijn waardevol, maar vooral ook de activiteiten die hier georganiseerd worden zijn van belang. Met name het proces om te komen tot de realisatie van de ideeën en het organiseren van de activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de wijk. Bewoners van verschillende pluimage werken aan een gemeenschappelijk doel. Jong en oud, hoog- en laagopgeleid. Iedereen brengt zijn eigen specialisme en passie in en eenieder op zijn eigen tempo. Dit bevordert de sociale cohesie en de eigenwaarde van de buurtbewoners. Zachte stedenbouw! Net zo waardevol als het creëren van ruimtelijke kwaliteit.