Aardbevingsbestendig Delfzijl

Via interactieve werksessies met ambtenaren, bewoners en bestuurders werken aan een toekomstbestendig Delfzijl

Projectdetails

Locatie: Diverse perspectieflocaties Delfzijl

Betreft: Visievorming herstructurering in het kader van de verstevigingsopgave

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

De nieuwbouw die de verstevigingssopgave vraagt is hèt middel om integraal te werken aan een toekomstbestendig Delfzijl.

Omschrijving

Unieke kwaliteiten inzetten op weg naar een toekomstbestendig Delfzijl

De bijzondere ligging tussen UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en het prachtige wierdenlandschap is niet te ervaren in de woongebieden van Delfzijl. In de afgelopen jaren zijn daarnaast grote gaten gevallen in het stedelijk weefsel door sloop van naoorlogse woonwijken. Aanleidingen voor unieke woonmilieus zijn er voldoende. Naast de Waddenzee en wierden zijn dat bijvoorbeeld de bijzondere linten in het landschap, vergezichten, afwateringskanalen, de drietal sluizen en historische kern. Oud en nieuw komen hier verrassend dicht bij elkaar. Exemplarisch daarvoor zijn een voormalige wierde en historisch kerkje omzoomd met chemische industrie in de haven. Naast de verstevigingsopgave spelen ook heel nadrukkelijk de waterproblematiek, bevolkingskrimp, sociale kwetsbaarheid, klimaatadaptatie en de energietransitie. De nieuwbouw die de verstevigingssopgave vraagt is hèt middel om integraal te werken aan een toekomstbestendig Delfzijl.

Intensieve samenwerking met de gemeentelijke vakspecialisten

Middels drie meerdaagse workshops heeft NLUD in samenwerking met Buro Ontwerp & Omgeving via ontwerpend onderzoek intensief gestudeerd op de huidige en toekomstige structuur van Delfzijl die veel ‘littekenweefsel’ kent. Kennis en visie op de structuur van Delfzijl is benodigd om gerichte keuzes te kunnen maken voor de perspectieflocaties. De klimaatverandering vraagt bijvoorbeeld om een gedegen systeem van groen-blauwe ‘dooradering’. Tijdens de workshops is intensief samengewerkt met een breed scala aan vakspecialisten van de gemeente Delfzijl. Daarbij werden ook beheerders die dagelijks met de voeten in de klei staan acuut van straat geplukt om praktijkkennis in te brengen. Zo is een intensieve, maar vooral integrale samenwerking ontstaan door alle disciplines heen om te komen tot hoogwaardige stedenbouwkundige plannen voor de perspectieflocaties.

Samen schetsen met bewoners aan een uniek woonmilieu

Uiteindelijk ontwerp je voor de bewoners van Delfzijl. Centraal op de woonbeurs hebben we daarvoor een open atelier ingericht waar we interactieve schetssessies hebben gehouden met huidige en toekomstige bewoners. Pas dan kun je anticiperen op de bijvoorbeeld verrassende multiculturele diversiteit in woonwensen en de geliefde relatie tussen de woning en het openbare groen. Daarbij zijn vele gesprekken gevoerd over de aspecten die van belang zijn voor een hoogwaardig leefmilieu. Veel genoemd zijn ruimte, wonen aan het water, nabijheid voorzieningen, levensloopbestendige woningen, de Groningse architectuur en de zichtlijnen vanuit woningen. Woonwensen vertaalden wij direct in samenspraak met bewoners op de beursvloer naar nieuwe schetsen.