Inclusief recreatielandschap Xiaojia River District

Ecological Blue Diamond, Urban Green Valley 

Projectdetails

Locatie: Ningbo, China

Betreft: Conceptueel masterplan

Opdrachtgever: Ningbo Urban Planning & Design Institute

Met een integrale strategie worden het landschap, ecologische en ruimtelijke waarden, sociale ontwikkelingen, culturele ambities en de lokale economie versterkt

Omschrijving

Zelfs vruchtbaar cultuurlandschap weerstaat de druk van verstedelijking niet in China

Aan de rand van miljoenenstad Ningbo ligt een vruchtbaar cultuurlandschap ingeklemd tussen twee bergruggen en een rivier. Xiaojia River District is dooraderd met rivieren, kanalen en sloten. In dit netwerk van water liggen enkele compacte dorpjes. De haven met industrie rukt echter op vanuit het noorden. Dragon Mountain centraal in het gebied wordt met grote spoed afgegraven voor bouwstoffen en een nieuwe metrolijn en doorgaande weg bedreigen dit waardevol cultuurlandschap. Tel daar nog de vergrijzing en krimpende dorpjes bij op.

Stoppen van huidige ontwikkelingen en benutten aanwezige kwaliteit

Niets doen betekent dat dit gebied in enkele jaren kan verstedelijken tot een zee aan hoogbouwflats. Het gemeentebestuur ziet de potentie van het gebied van 22 km2 en wil natuurontwikkeling, toerisme en recreatie inzetten om de druk te weerstaan. In samenwerking met KuiperCompagnons, ConnectingCities en Buro Hofsteden heeft NLUD gewerkt aan het conceptueel masterplan voor dit ecologische recreatielandschap.

Een integrale aanpak benodigd om Ningbo een attractief recreatielandschap te bieden

Met een integrale strategie worden het landschap, ecologische en ruimtelijke waarden, sociale ontwikkelingen, culturele ambities en de lokale economie versterkt. Vijf ambities zijn daarbij leidend:

  • water als drager van de identiteit
  • versterking ecologische waarde door natuurontwikkeling
  • creëren van socio-economische perspectieven voor de dorpen
  • integreren van toerisme, recreatie en leisure
  • geven van unieke en iconische waarde aan het gebied

Voor ieder van de vier dragers van het gebied is een strategie ontwikkeld:

Water – het watersysteem verbindt in de toekomst alle functies en landschappen in het gebied en geeft esthetische, economische en ecologische waarde.

Dragon Mountain – Na het sluiten van de mijnen ontstaat er in de huidige komvormige afgravingen ruimte voor grootschalige (toeristische) ontwikkelingen die niet passen binnen het omliggende kleinschalige landschap.

Agrarisch landschap – Door landbouw als dragende functie te verbreden wordt de socio-economische kracht van de lokale bevolking verder uitgebouwd. De kleinschalige traditionele agrarische levenswijze zorgt voor historische kwaliteit, identiteit en trekt toeristen aan.

Dorpen – Behoud, specialisatie en revitalisering zijn de te nemen stappen. Uitbreiding of nieuwe dorpen zijn niet toegestaan. Ieder dorp benut zijn eigen unieke identiteit, tradities en economisch profiel. Dorpen aan het water lenen zich voor kleinschalige verblijfrecreatie terwijl de dorpen aan de infrastructuur creatieve poorten worden.