Open Club Boshoven

De gebruikers agenderen en ontwerpen aan het sportpark van de toekomst

Projectdetails

Locatie: Sportpark Boshoven

Betreft: Participatieproject voor toekomstvisie sportpark

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Interactieve ontwerpprocessen als deze hebben veel waarde doordat de toekomstige gebruikers hun eigen plan maken en zich daarmee verantwoordelijk voelen voor de uiteindelijke uitvoering en het slagen van het project

Omschrijving

Open Club Weert-Noord Verenigd!

Sportpark Boshoven is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Naast een representatief sportpark willen de clubs en andere gebruikers ook graag andere doelgroepen bedienen in de toekomst. Daartoe zijn de verschillende gebruikers van het sportpark een samenwerking aangegaan in de vorm van “Open Club Weert-Noord Verenigd!”. Ook potentiële toekomstige gebruikers zijn aangehaakt.

Het proces van beeldende inventarisatie tot aan een verrassend eindresultaat

Tijdens een interactieve schetssessie met de sportclubs en andere toekomstige gebruikers heb ik het ruimtelijke ontwerpproces geleid. Daarbij heb ik de huidige en toekomstige gebruikers van het sportpark meegenomen in het proces van inventarisatie naar analyse en conceptmatige modellen richting een concreet ontwerp. Zoals gewenst was de rolverdeling aan het begin dat ik verbeelde wat de aanwezigen benoemden, maar uiteindelijk namen de toekomstige gebruikers brutaal de tekenstiften zelf in de hand. Dat leidde tot een verrassend eindresultaat.

Sportboulevard als bindend element

De toekomstige gebruikers hebben een model getekend met een centrale sportboulevard waaraan de verschillende sportclubs en toekomstige andere gebruikers zich ieder individueel presenteren. Deze centrale strip is betrekkelijk eenvoudig te realiseren door begroeiing onder de bestaande bomenrijen te verwijderen en een uniform tapijt aan te leggen waar ook ruimte komt voor openbare sportveldjes. Aan deze autovrije sportboulevard presenteren de gebruikers zich op een gelijkwaardige manier. Bij de bestaande entree aan de oostzijde en bij de nieuwe entree aan de zuidzijde komen parkeervoorzieningen.

Begeleiden, signaleren, enthousiasmeren, verbeelden en uitwerken

Interactieve ontwerpprocessen als deze hebben veel waarde doordat de toekomstige gebruikers hun eigen plan maken en zich daarmee verantwoordelijk voelen voor de uiteindelijke uitvoering en het slagen van het project. Mijn rol ligt daarbij meer bij de begeleiding van het ontwerpproces, signaleren van kansen, enthousiasmeren, verbeelden en het inzichtelijk maken van mogelijke consequenties van ingrepen. Uiteindelijk heb ik de schetsen ook vertaald naar een gefaseerd toekomstbeeld. Het ontwerp is daarbij niet alleen het einddoel maar zeer zeker ook het middel om de cohesie tussen de gebruikers te versterken. Het is hùn plan.