PROCES:

Bij de aanvang van projecten stel ik een plan van aanpak op die ik gedurende het proces ook bewaak.

SPIN IN HET WEB:

In al mijn projecten onderhoud ik intensieve contacten met een breed scala aan opdrachtgevers.

KWALITEIT:

Ik voel me verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige eindproducten en processen.

INTEGRAAL WERKEN:

Ik heb brede ervaring in het leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams.

. . . mijn werkwijze

Ik adviseer opdrachtgevers over de inhoud maar ook de te volgen processen . . .

Werken in een bestuurlijk context

Door mijn detacheringen bij de gemeente Cranendonck, Venlo, Apeldoorn en Weert heb ik ruime ervaring met het leiden van ruimtelijke projecten, uitvoeren van beleid, toetsen van ruimtelijke plannen en het projectmatig werken. Tevens ben ik goed bekend met ambtelijke en bestuurlijke procedures en de verhoudingen tussen het bestuur en de ambtenaren. Ik adviseer gemeentelijke opdrachtgevers over de inhoud maar ook de te volgen processen. Gevraagd en ongevraagd.

. . . maar ruimtelijke processen ontstaan ook meer en meer van onderop.

Werken met diverse belanghebbenden

Met het presenteren van plannen en leiden van workshops met omwonenden, ondernemers, dorpsraden, toekomstige gebruikers, studenten en andere belanghebbenden heb ik ruime ervaring. Ruimtelijke processen ontstaan meer en meer van onderop. Ik geef graag vorm aan deze nieuwe processen en breng belanghebbenden bij elkaar. Daarbij visualiseer ik de wensen en eisen van de belanghebbenden en kom tot een totaalbeeld. Of nog beter, ‘tools’ vervat in bijvoorbeeld een inspiratiekader voor allerlei initiatiefnemers. Mijn projecten starten bij een intensieve zoektocht naar de lokale identiteit, ruimtelijke en functionele kenmerken van het plangebied en de directe omgeving. Uitgangspunt voor mijn plannen is altijd respect voor het bestaande, maar zeker ook het toevoegen van nieuwe dynamiek.

Ik leg integrale verbanden met de bijbehorende planologische producten, inrichtingsplannen, milieutechnische onderzoeken en architectonische uitwerkingen.

Veelzijdige stedenbouwkundige

Mijn basis ligt bij het stedenbouwkundig ontwerp op diverse schaalniveaus. Van kleinschalige plannen voor de inpassing van één woning in een waardevol landschap, tot hergebruik van binnenstedelijke complexen, uitbreidingswijken en centrumplannen. Ik leg integrale verbanden met de bijbehorende planologische producten, inrichtingsplannen, milieutechnische onderzoeken en architectonische uitwerkingen. Tevens heb ik ruime ervaring in het opstellen van beleidsnota’s voor gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn beleid voor hoogbouw, welstand, woonboten, reclame en een handboek voor de inrichting van de openbare ruimte.

Mijn inbreng heeft effect . . .