NIEUWE OPDRACHTGEVERS

EEN NIEUWE WERKWIJZE

NIEUWE PRODUCTEN

NIEUWE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

. . . VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID

Ik speel in op de veranderingen om ons heen.

Next Level 

Het vak stedenbouw is sterk aan het veranderen. Demografische krimp, de transformatieopgave, inwonersparticipatie, de veranderende functie van het agrarisch landschap, duurzaamheid, circulaire economie, technologische ontwikkelingen en ga zo maar door. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt een nieuwe werkwijze, nieuwe producten, nieuwe denkpatronen en nieuwe allianties op het gebied van stedenbouwkundig advies: Next Level Urban Design. Met NLUD geef ik invulling aan de veranderende rol van de overheid bij stedelijke ontwikkeling, aan eigentijdse producten ter vervanging van de blauwdrukplanning en aan interactieve processen. Als vanzelfsprekend werkt NLUD ook aan de gangbare stedenbouwkundige adviezen. Altijd met passie voor het vakgebied.

Zie wat er leeft . . .

Ik speel in op de actualiteiten
. . .